Blog posts

KHN lobbyist tabaksindustrie?

KHN lobbyist tabaksindustrie?

Column

Wat is dat toch met Koninklijke Horeca Nederland? Telkens als er gesproken wordt over het beperken of verbieden van roken in openbare gelegenheden, nu gaat het over terrassen, staat deze club fel op zijn achterste poten. KHN, bij monde van bestuursvoorzitter Robèr Willemsen, lijkt dyslectisch of is vergeten hoe je moet rekenen: 75% van de Nederlanders rookt niet! Dat is ruim de meerderheid. En ik hoef Willemsen toch niet uit te leggen dat roken de gezondheid schade toebrengt? Van roken zou je nog kunnen zeggen: wie wil roken, mag roken. Alleen niet in de buurt van kinderen en andere mensen die niet roken graag, dank u wel. Dus dat geldt óók voor terrassen. In Amerika is dat verbod op veel plaatsen al in wetten verankerd. Volgens mijn goed ingevoerde vriend Karel Bagijn, is het zelfs verboden om te roken in Central Park!

Rookmagneet
Toch nog toe werden terrassen gezien als plek waar gerookt mag worden want, zo was de gedachte: roken kun je niet verbieden in de buitenlucht. Maar laat mij de volgende situatie schetsen: ik zit lekker op een terras te genieten van het zonnetje en naast mij zit een stel. Hij steekt een sigaret op. Hij neemt een trek en legt zijn hand met rokende sigaret op de armleuning van zijn stoel. Alsof ik een magneet ben, waait zijnongefilterde rook richting mijn gezicht en ik zit op dat moment a. in die smerige sigarettenlucht en b. ikrook passief en ongewild mee en mijn buurman niet (althans tot hij zijn volgende teug neemt). Herkenbaar?

Roken net zo ontolerabel als schreeuwen
Ik heb roken wel eens vergeleken met schreeuwen. Stel je voor je zit weer lekker op een terras en er wordt niet gerookt, maar een idioot naast je gaat plots staan schreeuwen. Gewoon oergeluiden: AAAARRRGGH OOOOOOO! OEOEOEOEOE!!!!. Keihard! Vindt hij leuk. Moet dat kunnen? Nee ,want je veroorzaak niet alleen last, dit is overlast die vervelend is voor de oren en ik kan geen normaal gesprek met iemand anders voeren. Gezinnen met kinderen moeten ook op een terras kunnen zitten zonder overlast van ‘schreeuwende’ rokers. Het lijkt me ook nog eens een kwestie van goed fatsoen om je omgeving niet op te zadelen met jouw tic.  

Wat is dat: buitenlucht?
Je kunt je dus afvragen of terrassen vallen onder het begrip ‘buitenlucht’. Ik ben er erg voor om af te spreken dat een terras, in welke vorm dan ook, beschouwd moet worden als ‘behorende tot een horeca-etablissement’. En in horeca-etablissementen is het verboden te roken. Klaar. Als je zo nodig moetroken (wat een trieste situatie is dat), dan doe je maar even een paar passen buiten het terras, maar val er niemand mee lastig. Ik moet de eerste roker nog tegenkomen die om zich heen vraagt of iemand er bezwaar tegen heeft dat hij of zij een sigaret opsteekt. Die houding irriteert ook behoorlijk. Opnieuw: publiekelijk roken zonder toestemming gevraagd te hebben, is niet fatsoenlijk.

Elk terras rookvrij
Ik – als niet-roker – wil op een rookvrij terras zitten en nee, ik wil daar niet naar hoeven zoeken. Elk terras zou rookvrij moeten zijn. Als ik op een terras zit wil ik gewoon kunnen genieten van mijn omgeving zonder de geur van welke tabak dan ook (between you and me: het gekke is dat ik een pijp best lekker vind ruiken, maar wie zie je tegenwoordig nog met een pijp?).

Schijt
Veel rokers hebben waarschijnlijk een sociaal gen-defect. Van een gezond en intelligent mens zou je toch verwachten dat hij of zij denkt: ik wil dat niemand last ondervind van mij(n gewoonte te roken). Als je wél gaat roken op openbare plaatsen voor alle mensen zoals kinderen en mensen die net gestopt zijn met roken, dan heb je toch impliciet schijt aan de rest van de wereld? Die houding irriteert mateloos!
Ik herinner me plots een diner bij diezelfde eerder genoemde goede vriend waar een van de gasten na het hoofdgerecht vroeg of iemand er bezwaar tegen had als zij een sigaret opstak? ‘Ja!’ klonk het luid en in koor. Na vijf minuten kwam ze weer binnen.  

Betutteling? Komop zeg!
Wam! Koninklijk Horeca Nederland noemt het voorstel tot rookvrije terrassen te komen op hun website ‘betutteling ten top’. Wat een felheid zit er in zo’n uitspraak. Ik ben van huis uit liberaal, maar regulering is soms nodig om mensen tegen zichzelf te beschermen. Zo zijn er tal van regels die nuttig zijn en goed voor de gezondheid (denk aan het maximaliseren van snelheid binnen, maar ook buiten de bebouwde kom; is dat ook betutteling van de overheid ?). Nogmaals: de overgrote meerderheid van de Nederlanders rookt niet, KHN! Kom eens op voor die groep! Robèr Willemsen zou je eigenlijk als uitbater kunnen zien van een slecht hotel, restaurant of café. Zo’n zaak waar je de hele tijd zit te wachten op de receptionist of de bediening. Zo’n zaak waar je niet met je koffers geholpen wordt. Zo’n zaak waar meer dingen niet dan wel kunnen. Zo’n zaak waar de klandizie niet gezien wordt als een gast van koninklijke bloede, maar eerder als last. Hoezo ‘koninklijke’ Horeca Nederland? Majesteit, moet dat er niet eens af?

Nog een keer? Roken: extreem schadelijk!
Ik hoop niet dat KHN de discussie aan wil gaan over het schadelijke effect van roken op iedereen, dus op rokers én hun omgeving. Vandaag (13 juni 2018) verscheen een nieuw rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dat KHN fel zou moeten maken om het roken definitief uit de hele horeca te verbannen, in welke situatie dan ook. Wat valt in dat rapport te lezen: rokers inhaleren veel hogere doses schadelijke stoffen dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes. Uit hun onderzoek blijkt dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26keer zoveel teer als op het pakje staat! Wordt wakker KHN!

Duizenden doden! Nou en?
En dan nog iets: wat zegt het NET|Trimbos Instituut (Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging) over passief roken ofwel meeroken: ‘Net als roken, is meeroken zeer schadelijk voor de gezondheid. In Nederland wordt de sterfte die kan worden toegeschreven aan meeroken, geschat op enkele duizenden personen door hartaandoeningen en enkele honderden door longkanker per jaar. Ter vergelijking: in het verkeer vallen jaarlijks rond de 650 doden.’
Ligt hier geen schone taak voor KHN om voorvechter te worden van volledig rookvrije horeca opdat gezegd kan worden: het ligt niet aan de horeca dat er mensen zijn die overlijden door passief roken. Wij ontmoedigen roken waar dan ook. Met deze bestuurders lijkt het daar niet van te komen.

Nederland zou op z’n kop moeten staan van dit soort cijfers! En het wordt tijd dat KHN zijn felheid verliest als het over dit onderwerp gaat en een 180 graden draai maakt. De horeca is er voor iedereen, maar wel op de voorwaarde dat je je gedraagt. Dat geldt voor horeca-exploitanten, personeel en gasten. Uiteindelijk is het een kwestie van fatsoen om roken in gezelschap achterwege te laten.

Een rookverbod op terrassen? Een verademing!

PS: over rookruimten
Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkel bezwaar tegen bouwkundig goed aangelegde rookruimten in de horeca. ‘Bouwkundig goed’ betekent dat je op geen enkele manier iets van die rook merkt buiten die ruimte. Er moet dus sprake zijn van hermetische afsluiting in combinatie met onderdruk door actieve luchtafzuiging en iedereen haalt zijn eigen drankje om daarna in een comfortabele stoel te genieten van een goede sigaar, lekkere pijp of vooruit … zo’n stinkstokje. Kijk eens hoe De l’Europe dat aangepakt heeft: voorbeeldig!

 

About the author