Home

Dit is een voorzichtige aanzet tot een nieuwe website voor BijzondereRestaurants. De site wordt in WordPress gebouwd en momenteel bekijken we op welke wijze hier het beste onze selectie van restaurants opgenomen kan worden.
Ondertussen loopt de berichtgeving over gastronomie en andere culinaire zaken door.